Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że w związku z rezygnacją pani Heleny Suchockiej z udziału w warsztatach nt. zachowania tradycji i obrzędu wielkanocnego, podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do uczestnictwa kolejną chętną osobę z listy rezerwowej ? panią Hannę Szupiluk.
Do udziału w warsztatach nt. zachowania tradycji i obrzędu wielkanocnego organizowanych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Barbara Huczek
 2. Zofia Bartoszuk
 3. Anna Szczerba
 4. Irena Pegza
 5. Helena Suchocka
 6. Stanisława Kuszneruk
 7. Mirosława Sawtyruk
 8. Justyna Stańczuk ? Zarzycka
 9. Marta Kurow
 10. Małgorzata Charko
 11. Ewa Szleszyńska
 12. Jadwiga Położyńska
 13. Beata Mielniczuk
 14. Agnieszka Iczkowska ? Ludwiszewska
 15. Ewa Wakulska