Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie
zaprasza na Konferencję
pn. „Podejście LEADER sposobem na aktywizację
społeczno-gospodarczą lokalnej społeczności”,

która odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Hotelu Skala
przy ul. Artyleryjskiej 1 w Białej Podlaskiej.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00 – 10.30 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencjiMariusz Kostka – Prezes Zarządu Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania;

 

10.30 – 10.50 Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego w LGD Ziemi Siedleckiej  – Hubert Pasiak
– Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej;

 10.50 – 11.20Ocena wniosków składanych w Ramach Realizacji LSR Dorota Demianiuk
– Przewodnicząca Rady Bialskopodlaskiej LGD;

 11.20 – 11.45

Przerwa kawowa

 

11.45 – 12.10Realizacja projektów ze środków pozyskanych w ramach realizacji LSR
Jerzy Czyżewski – Wójt Gminy Łomazy;

 

 

12.10 – 12.35

 

 

 

12.35 – 12.55

„Mozaika kulturowa Międzyrzecczyzny”- Realizacja projektu grantowego
w ramach LSR
Czesław Węgrzyniak – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Tłuściec;

 

 

„Krzyże i kapliczki Gminy Międzyrzec Podlaski – książka i film”- realizacja projektu w ramach LSR – Magdalena Chodzińska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim;

12.55– 13.15

„Zakup magla w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej” – realizacja projektu w ramach LSRMichał Jasieniecki – Przedsiębiorca;

 

13.15 – 13.35

Lokalna Organizacja Turystyczna sposobem na promocję Turystyki w Powiecie Bialskim Arkadiusz Misztal – Prezes LOT;

 

13.35 – 13.55

„ Instrumenty finansowe do MŚP z woj. Lubelskiego”  – Emilia Walach – Lubelska Fundacja Rozwoju;

 

13.55 – 14.15

Podsumowanie konferencji Mariusz Kostka Prezes Zarządu Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

 

14.15.Lunch i zakończenie

 

 

                             Z A R Z Ą D
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania