Kategoria: Wyniki Naborów Wniosków

poprawna

Wyniki naboru 19/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 19/2018 – „,,Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 19-2018 Lista operacji wybranychContinue reading

Wyniki naboru 18/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 18/2018 – „Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 18-2018 Lista operacji wybranych do finansowaniaContinue reading

Wyniki naboru 17/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 17/2018 – Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 17-2018Continue reading

Wyniki naboru 16/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 16/2018 – „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboruContinue reading

Wyniki naboru 15/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 15/2018 – „„Liczba zorganizowanych warsztatów dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 15-2018Continue reading

Wyniki naboru 14/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 14/2018 – „Inkubator przetwórstwa lokalnego”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy, że na podstawie §Continue reading

Wyniki naboru 13/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 13/2018 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy, że na podstawie §Continue reading

Wyniki naboru 12-12A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 12/2018 – „Imprez aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR.”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 11-11A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 11/2018 – „Podmiotów działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacjiContinue reading

Wyniki naboru 10-10A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 10/2018 – „Warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR.”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych doContinue reading