Kategoria: Wyniki Naborów Wniosków

poprawna

Wyniki naboru 23/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 23/2018 – „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 22/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 22/2018 – „Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 22-2018 ListaContinue reading

Wyniki naboru 21/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 21/2018 – „Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 21-2018 ListaContinue reading

Wyniki naboru 20/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 20/2018 – „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii ” : Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków orazContinue reading

Wyniki naboru 19/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 19/2018 – „,,Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 19-2018 Lista operacji wybranychContinue reading

Wyniki naboru 18/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 18/2018 – „Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 18-2018 Lista operacji wybranych do finansowaniaContinue reading

Wyniki naboru 17/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 17/2018 – Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 17-2018Continue reading

Wyniki naboru 16/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 16/2018 – „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboruContinue reading

Wyniki naboru 15/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 15/2018 – „„Liczba zorganizowanych warsztatów dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR w ramach naboru 15-2018Continue reading

Wyniki naboru 14/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 14/2018 – „Inkubator przetwórstwa lokalnego”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy, że na podstawie §Continue reading