Jesteś tutaj:

Kategoria: Wyniki Naborów Wniosków

poprawna

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 13/2018 – „Rozwijanie działalności gospodarczej:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 12/2018 – „Imprez aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 11/2018 – „Podmiotów działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 10/2018 – „Warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 8/2018 – „ Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 8/2018 – „ Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie Regulaminy Konkursu Grantowego – rozdział IX,  Wnioskodawcy służy prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 7/2018 – „Wybudowane/ przebudowane/ wyposażone obiekty infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 6/2018 – „Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 5/2018 – „Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2018 – „Podmioty działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR”:

Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 27 Regulaminy Rady BLGD Wnioskodawcy służy prawo do złożenia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Do góry