Kategoria: Wyniki Naborów Wniosków

poprawna

Wyniki naboru 13/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 13/2018 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy, że na podstawie §Continue reading

Wyniki naboru 12-12A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 12/2018 – „Imprez aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR.”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 11-11A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 11/2018 – „Podmiotów działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacjiContinue reading

Wyniki naboru 10-10A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 10/2018 – „Warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR.”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych doContinue reading

Wyniki naboru 8-8A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 8/2018 – „ Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranychContinue reading

Wyniki naboru 9-9A/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 8/2018 – „ Publikacje o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR.”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranychContinue reading

Wyniki naboru 7/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 7/2018 – „Wybudowane/ przebudowane/ wyposażone obiekty infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych doContinue reading

Wyniki naboru 6/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 6/2018 – „Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR.Continue reading

Wyniki naboru 5/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 5/2018 – „Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 4/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2018 – „Podmioty działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacjiContinue reading