Kategoria: Wyniki Naborów Wniosków

poprawna

Wyniki naboru 3/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 3/2018 – „Szkolenia/ warsztaty dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranychContinue reading

Wyniki naboru 1/2018

W ramach naborów wniosków 1/2018 ,, Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR” nie wpłynęły żadne wnioski.

Wyniki naboru 2/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 2/2018 – „Imprezy promujące obszar objęty LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy, że naContinue reading