^ góra
  1.  Dokumenty aplikacyjne do „Podejmowania działalności gospodarczej” :

     

  2. Dokumenty aplikacyjne do „Rozwijania działalności gospodarczej oraz wspierania współpracy miedzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR”.

       3. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016 – wskaźniki
  4. Rozporządzenie:

Procedura oceny wniosku oraz Regulamin Rady BLGD znajdują się w zakładce: „Dokumenty” – „Dokumenty BLGD”

logo12.jpg