^ góra

Protokół z pierwszego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 19.06.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że dnia 19 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Biurze BLGD w Białej Podlaskiej przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady oceniające wnioski, które wpłynęły w ramach naborów przeprowadzonych w dniach od 29 maja do 12 czerwca 2017 r. 

logo12.jpg