^ góra

rotokół z ostatniego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 04.10.2017r. w ramach naborów wniosków które odbyły się od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 28.09.2017r. w ramach naborów wniosków które odbyły się od 29 maja do 12 czerwca 2017r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 25.09.2017r. w ramach naborów wniosków które odbyły się od 29 maja do 12 czerwca 2017r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 19.09.2017r. w ramach naborów wniosków które odbyły się od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 04 października 2017 r. o godz. 18.30 w Biurze BLGD w Białej Podlaskiej przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 odbędą się posiedzenie Rady oceniające wnioski, które wpłynęły w ramach naborów przeprowadzonych w dniach od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.  

logo12.jpg