^ góra

Władze Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania:

  1. Walne Zebranie Członków BLGD
  2. Zarząd
  3. Rada
  4. Komisja Rewizyjna

 

Zarząd:
Mariusz Kostka- Prezes Zarządu
Arkadiusz Misztal- Skarbnik
Wiesław Bylina
Ewa Kulińska
Bożena Jaworska

Rada:
Dorota Demianiuk- Przewodnicząca Rady
Krystyna Laskowska- Sekretarz
Karol Michałowski
Michał Szymański
Dorota Szelest
Dariusz Gromisz
Marzena Grabowska-Nowicka
Krzysztof Sójka

Komisja Rewizyjna:
Arkadiusz Maksymiuk- Przewodniczący Komisji
Karol Gójski
Agnieszka Nestorowicz

logo12.jpg