Aktualności

Prosimy o dostarczenie płyty CD z wnioskiem w w formacie .xls

Rozporządzenia:

1. Ujednolicone Rozporządzenie z dn. 19.08.2010r.

2. Pismo ARiMR

3. Pismo MRiRW

4. Zarządzenie

Wniosek:

1. Formularz wnisoku na Małe Projekty

2. Instrukcja wypełniania wniosku na Małe Projekty

Załączniki konieczne:

1. Kryteria zgodności z LSR

2. Kryteria oceny operacji

3. Załącznik M_29 ? oswiadczenie w zakresie kryteriów ocenianych w ramach LSR

4. Załącznik M_29_A ? oświadczenie w zakresie kryteriów ocenianych w ramach LSR ? zrealizowane projekty

5. Załącznik M_29_B ? oświadczenie potwierdzające udział Wnioskodawcy w zrealizowanych projektach innych podmiotów

6. Załącznik M_29_C ? oświadczenie potwierdzajace udział Wnioskodawcy w organizacji o charakterze społecznym

7. Załącznik M_30 ? opis planowanej operacji

8. Załącznik M_30_A ? oświadczenie partnera o udziale w projekcie

9. Załącznik M_31 ? oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

10. Załącznik M_32 ? zobowiązanie w sprawie promocji LSR BLGD oraz współpracy w realizacji i ewaluacji LSR

 

Biuro Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • Poniedziałek  8.00 – 16.00
  • Wtorek           8.00 – 16.00
  • Środa              8.00 – 16.00
  • Czwartek        8.00 – 16.00
  • Piątek              8.00 – 16.00

 

Pracownicy Biura Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

1.  Agnieszka Kazimierska

Kierownik Biura

tel. 83 343 39 97

tel. Kom. 790 710 176

e- mail: akazimierska@blgd.eu

 

2. Małgorzata Kożuchowska

Starszy Specjalista

tel. 83 343 39 97

e- mail: m.kozuchowska@blgd.eu

 

3. Emilia Maleńczyk

 Starszy Specjalista

 tel. 83/343-39-97 

e-mail: e.malenczyk@blgd.eu

4. Joanna Pawluk
Specjalista
tel. 83/343-39-97 
e-mail:  j.pawluk@blgd.eu

 

Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach których będą realizowane operacje

     Określenie celów strategicznych i szczegółowych przedstawiono jako doprecyzowanie wizji przyświecającej działalności LGD. Stanowią zwięzłe sformułowanie i jasne określenie tego co chcemy osiągnąć. Zostały tak przygotowane aby dokładnie wpisywały się do ram jakie zostały określone
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4 Leader.

Cele i Przedsięwzięcia:

I. Poprawa jakości życia poprzez rozwój turystyki w regionie objętym LSR

I.1 Tworzenie i promocja szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą.

I.2 Rozwój przedsiębiorczości usługowej i turystycznej.

 Przedsięwzięcia:            

1.A. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków wodnych w dolinie Bugu i Krzny wraz
z infrastrukturą:

  • Krzna (Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska ? Neple ? 60 km drogą lądową), gminy ? Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol,
  • Bug (Sławatycze ? Terespol- Borsuki ? 81 km drogą lądową), gminy ? Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podlaski, Konstantynów,

1.B. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków rowerowych wraz  z infrastrukturą.

1.C. Tworzenie i rozwój turystycznych szlaków konnych wraz z infrastrukturą.

II. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru objętego LSR

II.1 Zachowanie ludowych tradycji regionalnych i lokalnych.

II.2 Ochrona tradycyjnych walorów przyrodniczych regionu.

II.3 Zachowanie elementów architektury świeckiej i sakralnej, tradycyjnej dla regionu.

Przedsięwzięcie:

  • Tworzenie Wiosek Tematycznych i łączącego ich szlaku.
III. Aktywizacja mieszkańców, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności mieszkańców regionu

III.1 Aktywizacja mieszkańców i rozwój zorganizowanych form aktywności społecznej.

III.2 Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 Przedsięwzięcie:

  • Tworzenie Wiejskich Centrów Aktywności Społecznej.

 

 

Biuro czunne jest codziennie 🙂

Biuro czunne jest codziennie 🙂

Do góry