Listy projektów wybranych i niewybranych do finansowania w ramach II naboru 2013

1 ?Małe Projekty?:

– lista projektów wybranych do finansowania  

– lista projektów niewybranych do finansowania  

2 ?Odnowa i rozwój wsi?

– lista projektów wybranych do finansowania  

– lista projektów niewybranych do finansowania  

3 ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

– lista projektów niewybranych do finansowania rankingowa 

– lista projektów niewybranych do finansowania  

4 ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

lista projektów wybranych do finansowaniawa

– lista projektów niewybranych do finansowania