Kategoria: Dokumenty BLGD

Dokumenty statutowe

Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Regulamin Komisji Rewizyjnej. Regulamin Zarządu. Regulamin Rady.

Ankiety

Ankieta monitoryjąca Ankieta satysfakcji z udzielonego doradztwa. Ankieta satysfakcji z realizacji planu komunikacji. Ankieta satysfakcji polityki informacyjnej. Ankieta satysfakcji indywidualnego doradztwa w ramach naborów wniosków.