Konsultacje społeczne – Fotorelacja

W dniach od 11.07.2022 do 26.07.2022 odbyły się spotkania  konsultacyjne przeprowadzonych na obszarze LGD7, dotyczących nowej Lokalnej Strategii Rozwoju BLGD

Uczestnikami spotkania byli m.in.: przedstawiciele gminy i ich jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy i mieszkańcy gmin zainteresowani tworzeniem LSR.

Składamy serdeczne podziękowania Gminom członkowskim oraz wszystkim podmiotom, które pomagały w organizacji przeprowadzonych spotkań, a także osobom uczestniczącym w konsultacjach za ogromne zaangażowanie
w opracowaniu założeń do naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.