INNETWORK

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania realizuje  międzynarodowy Projekt Współpracy pn.”Innowacyjność Społeczności Wiejskiej – INNETWORK dotyczący rozwoju infrastruktury turystycznej, wzrostu aktywności społeczeństwa oraz promocji oferty turystyki kulinarnej obszarów wiejskich opartej na zdrowym żywieniu i produktach lokalnych na obszarze objętym Lokalną Strategia Rozwoju. BLGD realizuje projekt w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Zamojskiej oraz z Lokalną Grupą Działania z Włoch (GAL POMORIE) oraz z Lokalnymi Grupami Działania z Bułgarii (GAL BYALA SLATINA, GAL DOLNA MITROPOLIA DOLNI DABNIK, GAL KOTEL, SUNGURLARE AND VARBITSA, GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE)

Bialskopodlaska Lokalna grupa Działania w ramach projektu przekaże do użytku mieszkańcom i turystom 5 biblioteczek zewnętrznych oraz wyda przewodnik kulinarny, w którym będą znajdowały się potrawy regionalne zarówno z kuchni Polskiej jak i z kuchni Włoskiej. Projekt współpracy przewiduje 5 wyjazdów, z czego 2 są dla kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich, 2 dla restauratorów działających na obszarze wsparcia BLGD oraz jeden wyjazd monitorujący rezultaty projektu.

Realizacja działań w ramach projektu przewodzono na okres wrzesień 2023 – kwiecień 2024.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji INNETWORK wynosi 509 307,00 złotych

  1. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania – 302 230,00 zł
  2. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej – 114 478,00 zł
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” – 92 599,00 zł
  4. Lokalna Grupa Działania z Włoch – GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE – 0,00 zł
  5. Lokalne Grupy Działania z Bułgarii – GAL BYALA SLATINA, GAL DOLNA MITROPOLIA DOLNI DABNIK, GAL KOTEL, SUNGURLARE AND VARBITSA, GAL POMORIE – 0,00 zł

W związku z realizacją zestawienia rzeczowo-finansowego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe studyjnym, który odbędzie się 26-29 listopada 2023 do Włoch. Wyjazd jest skierowany dla kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich zlokalizowanych na obszarze wsparcia Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Celem wyjazdu jest poznanie dobrych praktyk oraz zapoznanie uczestników projektu z daniami i produktami lokalnymi. W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe w wyjeździe studyjnym należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą zał. nr 1 do Regulaminu.

Regulamin wyjazdu studyjnego

Karta zgłoszeniowa

Wypełnione karty należy dostarczyć do Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska.
W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń do 10 listopada 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim wyjeździe studyjnym, który odbędzie się 25-28 lutego 2024 roku do Włoch. Wyjazd jest skierowany dla restauratorów działających na obszarze wsparcia BLGD. W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe w wyjeździe studyjnym należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą zał. nr 1 do Regulaminu.

Regulamin wyjazdu studyjnego

Karta zgłoszeniowa

Wypełnione karty należy dostarczyć do Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń do 9 lutego 2024 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trzecim wyjeździe studyjnym, który odbędzie się 13-16 kwietnia 2024 roku do Włoch. Wyjazd jest skierowany dla kobiet należących do Kół Gospodyń Wiejskich zlokalizowanych na obszarze wsparcia Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe w wyjeździe studyjnym należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą zał. nr 1 do Regulaminu.

Regulamin wyjazdu studyjnego

Karta zgłoszeniowa

Wypełnione karty należy dostarczyć do Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska.
W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń do 27 marca 2024 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współpracy międzynarodowej INNETWORK jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.