Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmiany w LSR polegającej na przesunięciu środków finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach następujących celów: Cel ogólnyContinue reading

Wyniki naboru 29/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 29/2018 – „Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze orazContinue reading

Wyniki naboru 30/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 30/2018 – „Liczba nowych oraz istniejących produktów promujących obszar LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. JednocześnieContinue reading

Wyniki naboru 28/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestów wniesionych w ramach naboru wniosków 28/2018 „Podejmowanie działalności gospodarczej”Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestów. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 28/2018 –Continue reading