Wyniki naboru 29/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 29/2018 – „Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze orazContinue reading

Wyniki naboru 30/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 30/2018 – „Liczba nowych oraz istniejących produktów promujących obszar LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. JednocześnieContinue reading

Wyniki naboru 28/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestów wniesionych w ramach naboru wniosków 28/2018 „Podejmowanie działalności gospodarczej”Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestów. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 28/2018 –Continue reading

Wyniki naboru 26/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 26/2018 –,,Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 27/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 27/2018 –,,Liczba imprez aktywizujących społeczeństwo lokalne w tym grupy defaworyzowane” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. JednocześnieContinue reading

Zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na Konferencję pn. „Podejście LEADER sposobem na aktywizację społeczno-gospodarczą lokalnej społeczności”, która odbędzie się 30 listopada 2018 r.Continue reading

Informacja o szkoleniu!

Bialskopodlaska Lokalna Grupa działania serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne z zakresu poprawnego opracowania dokumentacji konkursowej. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Odbędzie się 21 listopada 2018Continue reading