Wyniki naboru 1/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 1/2019 – „Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”: Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny iContinue reading

Wyniki naboru 2/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 2/2019 – „Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR”: Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji do finansowaniaContinue reading