Aktualności

Rowerowa przygoda uderza do głów coraz większej liczbie mieszkańców regionu. To bardzo dobrze! Rower to zdrowie, relaks, ekonomia podróżowania. Podróże rowerowe to możliwość odwiedzenia atrakcyjnych miejsc – nie raz będzie to możliwość odkrycia czegoś, czego się jeszcze nie widziało albo gdzie się jeszcze nie było. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze atrakcyjne nagrody – czego chcieć więcej? Zapraszamy do wspólnej zabawy! 1 września 2021 roku startuje przedsięwzięcie Podróże Rowerowymi Szlakami Południowego Podlasia – BLGD!

Szczegóły oraz zasady pod linkiem: https://www.radiobiper.info/2021/08/30/podroze-szlakami-rowerowymi-poludniowego-podlasia-start/

Działając w Partnerstwie z Lokalną Grupą Ziemi Siedleckiej, Stowarzyszeniem Perły Mazowsza- LGD oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/ LAG Dübener Heide Sachsen zrealizujemy szereg działań w celu rozwoju infrastruktury turystycznej oraz promocji produktów lokalnych na obszarze powiatu bialskiego.

Wartość całego projektu to 759 292,00 zł, z czego na zadania zaplanowane przez BLGD przypada 374 774,00 zł.

Pełni energii i zapału ruszamy z działaniami aby jak najszybciej udostępnić mieszkańcom 19 nowych szlaków nordic walking wyposażonych w wiaty-ławostoły zadaszone oraz szlak kulinarny, zrzeszający restauracje serwujące pyszne dania stworzone na bazie produktów lokalnych. W ramach projektu zostaną wydane także mapy, materiały promujące projekt oraz udostępniona zostanie mobilna aplikacja zawierająca wszystkie stworzone przez BLGD szlaki turystyczne.

Tak wiec będzie aktywnie, smacznie i zdrowo!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW 2014-2020.

Wakacje zbliżają się do końca. Zdecydowanie poprawiła się pogoda. Ponownie zawitało na Południowe Podlasie słońce a w raz z nim ciepłe, spokojne dni. Rowerowa przygoda uderza do głów coraz większej liczbie mieszkańców regionu. To bardzo dobrze! Rower to zdrowie, relaks, ekonomia podróżowania a jak do tego dodamy jeszcze możliwość odwiedzenia atrakcyjnych miejsc – nie raz będzie to możliwość odkrycia czegoś, czego się jeszcze nie widziało albo gdzie się jeszcze nie było – a do tego dorzucimy jeszcze atrakcyjne nagrody – to w sumie czego chcieć więcej? Zapraszamy do wspólnej zabawy! Szczegóły już dziś!

https://www.radiobiper.info/2021/08/13/ruszaj-na-szlaki-rowerowe-blgd-i-wygraj-atrakcyjne-nagrody/

https://www.facebook.com/radiobiper/posts/2032844576878662

 

 Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, trwających od 27 kwietnia 2021r. do 21 maja 2021r., stwierdza się, że społeczność lokalna potwierdza słuszność zaproponowanych przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania kierunków wsparcia. Więcej „Podsumowanie konsultacji społecznych – dodatkowe środki”

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność́” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192- wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez- spolecznosc.html

Ponadto udostępniamy wzór formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (do wersji 7z i wcześniejszych).

Formularz aneksu umowy o przyznanie pomocy

W związku ze zmianami w PROW 2014-2020 Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania po raz kolejny staje przed możliwością zwiększenia dotychczasowego budżetu na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki wydłużeniu okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakreśliło zasady podziału dodatkowej alokacji środków dla działania z zakresu inicjatywy LEADER wynoszącej ogółem 179 673 110 euro. Więcej „DODATKOWE ŚRODKI NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU BLGD”

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), został opracowany nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzór ww. formularza, zgodnie z art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Dotychczas podpisane umowy powinny zostać aneksowane, aby zawierały zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nie dotyczy to nowych umów, które już zawierają takie zapisy.

Ponadto udostępniamy wzór formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (do wersji 4z i wcześniejszych).

Do góry