Wyniki naboru 4/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestu wniesionego w ramach naboru wniosków 4/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej” Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestu. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2019Continue reading

Wyniki naboru 3/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 3/2019 – „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. ListaContinue reading