Wyniki naboru 7/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 7/2018 – „Wybudowane/ przebudowane/ wyposażone obiekty infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych doContinue reading

Wyniki naboru 6/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 6/2018 – „Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR.Continue reading

Wyniki naboru 5/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 5/2018 – „Imprezy aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 4/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2018 – „Podmioty działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacjiContinue reading

Wyniki naboru 3/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 3/2018 – „Szkolenia/ warsztaty dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranychContinue reading

Wyniki naboru 1/2018

W ramach naborów wniosków 1/2018 ,, Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR” nie wpłynęły żadne wnioski.

Wyniki naboru 2/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 2/2018 – „Imprezy promujące obszar objęty LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy, że naContinue reading

Nabór nr 12A/2018

Ogłoszenie w PDF  „Imprez aktywizujące społeczeństwo na obszarze objętym LSR.” – Nabór uzupełniający GRANTY

Nabór nr 11A/2018

Ogłoszenie w PDF  „Podmiotów działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.”- Nabór uzupełniający GRANTY

Nabór nr 10A/2018

Ogłoszenie w PDF    „Warsztaty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru LSR.” – Nabór uzupełniający GRANTY