Indywidualne doradztwo

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że termin indywidualnego doradztwa wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów 1/2019 i 2/2019 będzie prowadzone do 31 lipca 2019 roku. Jednocześnie informujemy, że: Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu wContinue reading

Informacja o szkoleniu!

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury zainteresowane aplikowaniem o środki z zakresów: Imprez promujących obszar objęty LSR Szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaruContinue reading

Nabór 2/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Ogłoszenie w PDF „Liczba zorganizowanych imprez promującychContinue reading

Nabór 1/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Ogłoszenie w PDF „Szkolenia/ warsztaty dla mieszkańcówContinue reading

Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR do konsultacji społecznych w sprawie dokonania zmiany w LSR polegającej na przesunięciu środków finansowych pozostałych po przeprowadzonych naborach w ramach następujących celów: Cel ogólnyContinue reading