Zarząd i Rada BLGD

Zarząd BLGD:

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Reprezentowany sektor

1.

Mariusz Kostka

Prezes Zarządu

Mieszkańcy

2.

Arkadiusz Misztal

Skarbnik Zarządu

Mieszkańcy

3.

Bożena Jaworska

Wiceprezes Zarządu

Mieszkańcy

4.

Ewa Kulińska

Wiceprezes Zarządu

Mieszkańcy

5.

Wiesław Bylina

Wiceprezes Zarządu

Gospodarczy

Rada BLGD:

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Reprezentowany Sektor

1.

Dorota Demianiuk

Przewodniczący Rady

Publiczny

2.

Krystyna Laskowska

Sekretarz Rady

Społeczny

3.

Dariusz Gromisz

Członek Rady

Publiczny

4.

Dorota Szelest

Społeczny

5.

Marzena Grabowska- Nowicka

Gospodarczy

6.

Karol Michałowski

Gospodarczy

7.

Krzysztof Sujka

Społeczny

8.

Michał Szymański

Gospodarczy