Zarząd i Rada BLGD

Zarząd i Rada BLGD

Zarząd BLGD:

 L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Reprezentowany sektor
1. Mariusz Kostka Prezes Zarządu Mieszkańcy
2. Arkadiusz Misztal Skarbnik Zarządu Mieszkańcy
3. Bożena Jaworska Wiceprezes Zarządu Mieszkańcy
4. Ewa Kulińska Wiceprezes Zarządu Mieszkańcy
5. Wiesław Bylina Wiceprezes Zarządu Gospodarczy

 

Rada BLGD:

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Reprezentowany sektor
1. Dorota Demianiuk Przewodnicząca Rady Publiczny
2. Krystyna Laskowska Sekretarz Rady Społeczny
3. Dariusz Gromisz Członek Rady Społeczny
4. Dorota Szelest Publiczny
5. Marzena Grabowska-Nowicka Społeczny
6. Karol Michałowski Gospodarczy
7. Krzysztof Sójka Gospodarczy
8. Michał Szymański Gospodarczy