Zarząd i Rada BLGD

Zarząd BLGD:

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Reprezentowany sektor

1.

Mariusz Kostka

Prezes Zarządu

Mieszkańcy

2.

Arkadiusz Misztal

Skarbnik Zarządu

Mieszkańcy

3.

Bożena Jaworska

Wiceprezes Zarządu

Mieszkańcy

4.

Ewa Kulińska

Wiceprezes Zarządu

Mieszkańcy

5.

Wiesław Bylina

Wiceprezes Zarządu

Gospodarczy

Rada BLGD:

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Reprezentowany Sektor

1.

Adam Bielecki

Przewodniczący Rady

Publiczny

2.

Krystyna Laskowska

Sekretarz Rady

Społeczny

3.

Anna Bąkowska

Członek Rady

Publiczny

4.

Krzysztof Łochina

Społeczny

5.

Arkadiusz Michalak

Gospodarczy

6.

Karol Michałowski

Gospodarczy

7.

Ewa Szymańska

Społeczny

8.

Michał Szymański

Gospodarczy