Zarząd i Rada BLGD

Zarząd i Rada BLGD

Zarząd BLGD:

 L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Reprezentowany sektor
1. Mariusz Kostka Prezes Zarządu Mieszkańcy
2. Arkadiusz Misztal Skarbnik Zarządu Mieszkańcy
3. Bożena Jaworska Wiceprezes Zarządu Mieszkańcy
4. Ewa Kulińska Wiceprezes Zarządu Mieszkańcy
5. Wiesław Bylina Wiceprezes Zarządu Mieszkańcy

Rada BLGD:

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Reprezentowany sektor
1. Dorota Demianiuk Przewodnicząca Rady Publiczny
2. Krystyna Laskowska Sekretarz Rady Społeczny
3. Dariusz Gromisz Członek Rady Publiczny
4. Dorota Szelest Publiczny
5. Karol Michałowski Gospodarczy
6. Krzysztof Sójka Gospodarczy
7. Justyna Telega-Tusz Społeczny
8. Ewelina Kuchta Mieszkańcy
9. Arkadiusz Michlewicz Mieszkańcy
10. Sławomir Anklewicz Mieszkańcy
11. Adam Banach Gospodarczy