Zarząd i Rada BLGD

Zarząd i Rada BLGD

Zarząd BLGD:

 L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Reprezentowany sektor
1. Mariusz Kostka Prezes Zarządu Gospodarczy
2. Agnieszka Kasperuk Skarbnik Zarządu Publiczny
3. Bożena Jaworska Wiceprezes Zarządu Mieszkańcy
4. Beata Kalwarczyk-Warpas Wiceprezes Zarządu Publiczny
5. Wiesław Bylina Wiceprezes Zarządu Mieszkańcy

Rada BLGD:

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Reprezentowany sektor
1. Dorota Demianiuk Przewodnicząca Rady Publiczny
2. Krystyna Laskowska Sekretarz Rady Społeczny

(od przyszłej perspektywy sektor publiczny)

3. Dariusz Gromisz Członek Rady Publiczny
4. Karol Michałowski Gospodarczy
5. Krzysztof Sójka Gospodarczy
6. Justyna Telega-Tusz Społeczny

(od przyszłej perspektywy sektor publiczny)

7. Ewelina Kuchta Mieszkańcy

(od przyszłej perspektywy sektor publiczny)

8. Arkadiusz Michlewicz Gospodarczy
9. Sławomir Anklewicz Mieszkańcy

(od przyszłej perspektywy sektor publiczny)

10. Adam Banach Gospodarczy
11. Magdalena Koprianiuk Mieszkańcy
12. Piotr Grabowski Mieszkańcy
13. Tomasz Prystupa Gospodarczy