Kategoria: Wyniki Naborów Wniosków

poprawna

Wyniki naboru 4/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestu wniesionego w ramach naboru wniosków 4/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej” Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestu. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 4/2019Continue reading

Wyniki naboru 3/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 3/2019 – „Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. ListaContinue reading

Wyniki naboru 1/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 1/2019 – „Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych”: Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 13 Procedury obsługi naboru wniosków oraz oceny iContinue reading

Wyniki naboru 2/2019

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o zmianach na liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2019 „Imprezy promujące Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 2/2019 – „Liczba zorganizowanych imprez promujących obszarContinue reading

Wyniki naboru 29/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 29/2018 – „Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze orazContinue reading

Wyniki naboru 30/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 30/2018 – „Liczba nowych oraz istniejących produktów promujących obszar LSR”: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. JednocześnieContinue reading

Wyniki naboru 28/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o wynikach oceny protestów wniesionych w ramach naboru wniosków 28/2018 „Podejmowanie działalności gospodarczej”Lista operacji wybranych do finansowania uwzględniająca ocenę protestów. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 28/2018 –Continue reading

Wyniki naboru 26/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 26/2018 –,,Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. Jednocześnie informujemy,Continue reading

Wyniki naboru 27/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 27/2018 –,,Liczba imprez aktywizujących społeczeństwo lokalne w tym grupy defaworyzowane” Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych do finansowania. JednocześnieContinue reading

Wyniki naboru 24/2018

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania, informuje o wynikach naboru 24/2018 –,,Liczba szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych””: Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze oraz zgodnych z LSR. Lista operacji wybranych doContinue reading