RODO

Ochrona danych osobowych – RODO

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: biuro@blgd.eu lub bezpośrednio w siedzibie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupie Działania w formie pisemnego wniosku.

 

 1. Administratorem Państwa danych jest: Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
  Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska. Biuro: ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@blgd.eu, lub telefonując pod numer 83/343 39 97.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
  o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora wynikają z Umowy zawartej pomiędzy Bialskopodlaska Lokalną Grupą Działania a Samorządem Województwa Lubelskiego.

 1. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy. Są to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny oraz numery telefonów kontaktowych. Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest wymogiem i nie jest warunkiem realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.
 2. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 3. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.