Informacja

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że odstępuje od realizacja zadania: skład, opracowanie graficzne i wydanie broszury pt. ?Najciekawsze inicjatywy podejmowane przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania?.