Zapytanie ofertowe

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza do składania ofert na ?Przeprowadzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na obszarze gminy Tuczna) zajęć z tańca/rytmiki, dla dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat w 3 grupach 20 osobowych, 1 raz w tygodniu, w jednostkach lekcyjnych trwających 30 min?

Zapytanie ofertowe