Dokumenty z walnych zebrań członków BLGD

Protokół_z _Walnego_Zebrania_Członków_BLGD z dn. 07.10.2013r.


Protokół_z _Walnego_Zebrania_Członków_BLGD z dn. 27.02.2013r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków BLGD z dnia 27.03.2014 r. 

Protokół z Walnego Zebrania Członków BLGD z dnia 25 lipca 2014 r. 

Protokół z Walnego Zebrania Członków BLGD z dnia 24 czerwca 2014 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków BLGD z dnia 30 czerwca  2015 r.