Warsztaty nt. tworzenia Questów

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 20 sierpnia 2014 r. rozpoczyna nabór uczestników do udziału w warsztatach nt. tworzenia Questów. Warsztaty odbędą się w dniach 25-26 września 2014 r. w Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce.

Do udziału zapraszamy beneficjentów BLGD, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia podejmujące działania na rzecz społeczności powiatu bialskiego, osoby które rozpoczynają prowadzenie wiosek tematycznych oraz inne instytucje, które przyczyniają się do rozwoju obszaru objętego LSR. Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną wykłady wprowadzające do metodologii questingu oraz zajęcia praktyczne dotyczące tworzenia Questów. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 83/343 39 97.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do biura BLGD w terminie do 12 września 2014 r.