Zapytanie ofertowe

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30,
zaprasza do złożenia ofert na:
Przeprowadzenie trzydniowego szkolenia dla Zarządu i pracowników Biura BLGD nt.: ?Monitoring oraz ewaluacja elementami prawidłowego rozliczenia Lokalnej Strategii Rozwoju BLGD?.
Informacje oraz parametry dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym poniżej dokumencie do pobrania oraz pod nr telefonu 83 343 39 97.
Wypełniony formularz oferty należy złożyć do 21.11.2014 roku w formie pisemnej w biurze BLGD, ul. Jana III Sobieskiego 22 w Białej Podlaskiej lub elektronicznej przesłanej na adres biuro@blgd.eu.