Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Sosnówka

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 6 sierpnia w Urzędzie Gminy Sosnówka. Podczas spotkania poruszono kwestie problemów i potrzeb mieszkańców obszaru w określonych dziedzinach życia: kulturalnej, społecznej, ekonomicznej i w dziedzinie infrastruktury. Uczestnicy spotkania podzielili się sugestiami dotyczącymi kierunków tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju BLGD.

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG