Relacja ze spotkania konsultacyjnego w Gminie Janów Podlaski

Dnia 11 sierpnia 2015 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne. Podobnie jak na poprzednich spotkaniach poddano analizie mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia odnoszące się do mieszkańców Gminy Janów Podlaski. Wspólnie przedyskutowano problemy społeczności lokalnej. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 57 osób. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gminy Janów Podlaski za tak liczne przybycie i dyskusję.

DSC_0395.JPG

DSC_0406.JPG

DSC_0412.JPG

DSC_0431.JPG

DSC_0438.JPG

DSC_0446.JPG

DSC_0448.JPG

DSC_0451.JPG

DSC_0461.JPG