Relacja ze spotkań konsultacyjnych w Gminie Sławatycze i Mieście Terespol

9 września 2015 roku odbyły się dwa kolejne spotkania konsultacyjne. O godzinie 9.00 nad nową Lokalną Strategią Rozwoju pracowali mieszkańcy gminy Sławatycze. Popołudniowe konsultacje zostały zorganizowane w gminie miejskiej Terespol. Tematem przewodnim spotkań były problemy oraz potrzeby społeczności lokalnej. Jednym z etapów konsultacji była Analiza SWOT, czyli analiza mocnych oraz słabych stron obszaru, a także jego szans rozwoju i zagrożeń. To właśnie na jej podstawie zostaną określone precyzyjne cele działania BLGD.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za efektywną współpracę i zapraszamy do dalszego udziału w kolejnych etapach tworzenia LSR, którym jest elektroniczna ankieta zamieszczona na naszej stronie internetowej.