Informacja nt. spotkania ATP4SME

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w ramach projektu międzynarodowego pt.: „Accessible Tourism Promoter for Small and Medium Enterprises” – ATP4SME.

 

Program spotkania:

 

  1. Przywitanie, rejestracja.
  2. Ogólne informacje na temat projektu
  3. Europejski potencjał turystyczny grup defaworyzowanych
  4. Turystyka dostępna w krajach partnerskich (Hiszpania, Niemcy, Rumunia)
  5. Przerwa kawowa
  6. Możliwości zastosowania rozwiązań partnerów w MŚP
  7. Dyskusja
  8. Zakończenie

 

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 9.00 w biurze BLGD przy ulicy Jana III Sobieskiego 22 w Białej Podlaskiej.

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie 83/343-39-97 do wtorku (29 marca2016 r.) do godziny 12.00.