Relacja ze spotkania ATP4SME.

DSC_0020 (1).JPG

31 marca 2016 roku w biurze Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące międzynarodowego projektu ATP4SME. W spotkaniu prowadzonym przez Arkadiusza Misztala – koordynatora projektu ze strony Polski, wzięli udział przedstawiciele obiektów turystycznych z obszaru działania BLGD – ośrodków agroturystycznych, hoteli.  

Spotkanie było jednym z serii spotkań mających na celu zbudowanie otwartej oferty turystycznej dla wszystkich w tym dla osób niepełnosprawnych lub z różnymi dysfunkcjami związanymi m.in. 
z narządem wzroku lub słuchu, z nietolerancjami pokarmowymi i alergiami.