Protokół 2/2016

Protokół z drugiego posiedzenia Rady Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 13 grudnia 2016 r.

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.