Nabór nr 17/2018

Ogłoszenie w PDF

Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016 – wskaźniki
 2. Karty oceny operacji:
 1. Rozporządzenie:

 1. Dodatkowe informacje:

 • Wnioskodawcy, którzy chcą poświadczyć załączniki za zgodność z oryginałem w Biurze BLGD koniecznie musza mieć ze sobą oryginał dokumentów.

 • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w chwili złożenia do Biura BLGD powinny być wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Do wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych dołączamy płytę CD (wniosek).

 • Załączniki powinny być ułożone według kolejności wskazanej we wniosku (sekcja „informacja o załącznikach”).

 • W przypadku równej ilości punktów, a co za tym idzie tej samej pozycji na liście, Rada posłuży się kryteriami rozstrzygającymi według wskazanej kolejności:

  • operacja skierowana jest do jak największej liczby grup defaworyzowanych określonych w LSR – dot. pozostałych działań konkursowych,

  • datą i godziną złożenia wniosku przy czym wyżej klasyfikowany będzie wniosek złożony wcześniej – wszystkie działania,

 • W Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 będzie świadczone indywidulane doradztwo*

Kontakt: tel. 83/343-39-97, e – mail: biuro@blgd.eu

*Indywidualne doradztwo polega na przesłaniu w formie elektronicznej lub osobistym dostarczeniu do Biura BLGD w pełni wypełnionej dokumentacji konkursowej (wniosek, załączniki BLGD).

 • W związku z dużym zainteresowaniem zbliżającym się naborem wniosków prosimy
  o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia daty oraz godziny spotkania.