AMBASADOR WSCHODU

Dnia 30 sierpnia bieżącego roku Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania otrzymała statuetkę AMBASADOR WSCHODU w kategorii turystyka, za wielokrotnie nagradzany SZLAK KAJAKOWY BUG ? KRZNA.
I Gala Ambasadorów Wschodu odbyła się w Uroczysku Zaborek. Uroczystość zorganizowała Kraina Bugu wraz z Stowarzyszeniem Dworów 
i Pensjonatów Nadbużańskich oraz Gminą Janów Podlaski. 
Projekt Ambasadorowie Wschodu powstał, aby rozwijać i promować region pogranicza polsko-białorusko- ukraińskiego. Statuetki otrzymają więc podmioty, które najefektywniej wykorzystują potencjał ludzki, gospodarczy i turystyczny wschodniego pogranicza. Podczas spotkania zostały wręczone statuetki w czterech kategoriach: samorząd, biznes, turystyka, projekt oraz nagroda specjalna, przyznawana przez kapitułę.