Jesteś tutaj:

Kategoria: Wycofanie wniosku

Beneficjent, który złożył wniosek o przyznanie pomocy ma prawo do jego wycofania. Wycofanie dokumentu sprawia, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek o przyznanie pomocy skutecznie wycofany nie wywoła żadnych skutków prawnych, a podmiot, który go złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek o przyznanie pomocy , będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył. 

Do góry