Jesteś tutaj:

Kategoria: Nabory wniosków

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”

Więcej „Nabór 5-2022”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Wybudowanych/przebudowanych /wyposażonych obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR”

Więcej „Nabór 4-2022”

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Ogłoszenie w PDF

„Liczba wydarzeń/imprez”

Więcej „Nabór 3/2022”

Do góry