Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30, kod pocztowy 21-542 Leśna Podlaska, adres e-mail: biuro@blgd.eu,  tel. 83/343 39 97; Biuro BLGD: ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 13 ust. 1
i ust. 2 RODO i w celu wykonania zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Administrator powołuje się  na prawnie uzasadniony interes, którym jest Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Umowy zawartej
z Samorządem Województwa nr. 00021-6933-UM0310009/15 z 20 maja 2016r.

 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupie Działania z siedzibą w Leśnej Podlaskiej, to: adres korespondencyjny ul. Sapieżyńska 2/15, 21-500 Biała Podlaska, adres e-mail: biuro@blgd.eu,  tel. 83/343 39 97,

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości aplikowania o środki będące
w posiadaniu Administratora.

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.