Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia…

Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR
Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu ?Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)? w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.csr.parp.gov.pl w zakładce ?Konkurs dla MŚP?.
Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz do składania wniosków. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 16:30.