Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Operacja WALK jest realizowana na terenie gmin: Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Mokobrody, Suchożebry, Mordy, Domanice, Kotuń, Siedlce (gm. wiejska). Realizacja przyczyni się do wzrostu popularności obszaru LGD, poprzez zwiększenie zainteresowania wytwarzanymi lokalnymi produktami żywnościowymi, rękodziełem oraz punktami gastronomicznymi, a także miejscami związanymi z aktywnym spędzaniem czasu.

Działania przewidziane po stronie LGD ZS:

  1. Współorganizowanie konferencji inicjującej projekt WALK.
  2. Spotkania z lokalną społecznością celem wyłonienia grupy roboczej do opracowania i wytyczenia szlaków.
  3. Wyznaczenie 800 km szlaków rowerowych. Adaptacja projektu BLGD „Szlaki rowerowe południowego Podlasia”.
  4. Wyznaczenie 10 km szlaku nordic walking na terenie LGD ZS.
  5. Zakup gadżetów promujących aktywną turystykę: mapy, wizytówki, paski, , opaski odblaskowe z nadrukiem, kamizelki, kijki do nordic walking.
  6. Oznakowanie szlaków: 10 metalowych tablic informacyjnych, 110 drewnianych tablic informacyjnych.
  7. Aplikacja mobilna ze szlakami rowerowymi oraz szlakami nordic walking, wszystkie miejscowości z zachowaniem podziału administracyjnego.
  8. Konferencja na temat rozwoju turystyki w oparciu o produkty turystyczne.