Projekt Współpracy

Realizacja projektów współpracy jest jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i pozwala na wdrożenie wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej. Projekty współpracy muszą być zawarte w przygotowanych przez LGD, Lokalnych Strategiach Rozwoju, lub być zgodne z celami zapisanymi w LSR. Na projekt współpracy składa się przygotowanie projektu, w tym opracowanie jego koncepcji oraz realizacja.  Budżet projektu współpracy realizowanego przez BLGD to: 
Przygotowanie Projektu Współpracy  – 77 926,00
Realizacja Projektu Współpracy ? 194 135,00
 
Etap przygotowania  Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zakończyła w 2012 r. W przygotowaniu projektu współpracy oprócz partnerów z Belgii uczestniczyli partnerzy z Francji z regionu Deux Sevres. 
Projekt współpracy pod nazwą Turystyka ? Ekologia ? Aktywność? Zarządzanie, będzie realizowany 
z dwoma partnerami z Belgii z regionu miasta Tielt oraz z regionu Westhoek. 
Projekt zakłada rozwój turystyki w regionie poprzez tworzenie szlaków turystycznych. W ramach tego zadania Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania profesjonalnie i kompleksowo oznakuje szlaki turystyczne w powiecie bialskim oraz uzupełni oznakowanie istniejących szlaków. Realizacja tego celu będzie oparta na wymianie doświadczeń. Wykorzystamy doświadczenie partnerów w tym zakresie. Dlatego też w maju 2013r. odbędzie się konferencja nt. znakowania szlaków turystycznych z udziałem 
ekspertów z Belgii wdrażających takie rozwiązania w swoim kraju. 
 
W ramach realizacji projektu zadbamy też o ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego poprzez publikacje, wymiany młodzieży, warsztaty i spotkania. W ramach projektu współpracy BLGD wraz z partnerami zorganizuje wymianę młodzieży. Już w sierpniu br. będziemy gościli młodzież belgijską. Natomiast wizyta naszej młodzieży w Belgii odbędzie się we wrześniu br. 
 
Projekt współpracy międzynarodowej zakłada także podejmowanie działań innowacyjnych. Wzorując się na rozwiązaniach zaczerpniętych od partnerów utworzymy tzw. Dom Regionu, czyli miejsce skupiające instytucje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich jak również osoby fizyczne 
i przedsiębiorców. 
Dom Regionu będzie innowacyjną formą wsparcia i rozwoju wsi. Realizując powyższe zadanie będziemy czerpać z doświadczeń naszych partnerów. Domy Regionu funkcjonują u nich już od wielu lat, z powodzeniem spełniając swoje zadanie. Projekt współpracy Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania będzie realizowała do połowy 2014r.