Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

Operacja WALK jest realizowana na terenie gmin: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

Działania przewidziane po stronie Stowarzyszenia Perły Mazowsza:

  1. Stworzenie strony internetowej promującej wytwarzane lokalne produkty żywnościowe, rękodzieło, punkty gastronomiczne oraz miejsca do aktywnego spędzania czasu.
  2. Opracowanie i wydanie informatora promującego lokalne produkty oraz zasoby turystyczne, przyrodnicze, kulturowe i historyczne regionu.
  3. Zakup komputera.
  4. Ogłoszenia w prasie.
  5. Stworzenie punktu obsługi klienta operacji WALK w biurze LGD.

Projekt współpracy – informacja.

Zaproszenie do udziału w projekcie.