Małe Projekty

Prosimy o dostarczenie płyty CD z wnioskiem w w formacie .xls

Rozporządzenia:

1. Ujednolicone Rozporządzenie z dn. 19.08.2010r.

2. Pismo ARiMR

3. Pismo MRiRW

4. Zarządzenie

Wniosek:

1. Formularz wnisoku na Małe Projekty

2. Instrukcja wypełniania wniosku na Małe Projekty

Załączniki konieczne:

1. Kryteria zgodności z LSR

2. Kryteria oceny operacji

3. Załącznik M_29 ? oswiadczenie w zakresie kryteriów ocenianych w ramach LSR

4. Załącznik M_29_A ? oświadczenie w zakresie kryteriów ocenianych w ramach LSR ? zrealizowane projekty

5. Załącznik M_29_B ? oświadczenie potwierdzające udział Wnioskodawcy w zrealizowanych projektach innych podmiotów

6. Załącznik M_29_C ? oświadczenie potwierdzajace udział Wnioskodawcy w organizacji o charakterze społecznym

7. Załącznik M_30 ? opis planowanej operacji

8. Załącznik M_30_A ? oświadczenie partnera o udziale w projekcie

9. Załącznik M_31 ? oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

10. Załącznik M_32 ? zobowiązanie w sprawie promocji LSR BLGD oraz współpracy w realizacji i ewaluacji LSR

 

  Małe Projekty

  Prosimy o dostarczenie płyty CD z wnioskiem w w formacie .xls

  Rozporządzenia:

  1. Ujednolicone Rozporządzenie z dn. 19.08.2010r.

  2. Pismo ARiMR

  3. Pismo MRiRW

  4. Zarządzenie

  Wniosek:

  1. Formularz wnisoku na Małe Projekty

  2. Instrukcja wypełniania wniosku na Małe Projekty

  Załączniki konieczne:

  1. Kryteria zgodności z LSR

  2. Kryteria oceny operacji

  3. Załącznik M_29 ? oswiadczenie w zakresie kryteriów ocenianych w ramach LSR

  4. Załącznik M_29_A ? oświadczenie w zakresie kryteriów ocenianych w ramach LSR ? zrealizowane projekty

  5. Załącznik M_29_B ? oświadczenie potwierdzające udział Wnioskodawcy w zrealizowanych projektach innych podmiotów

  6. Załącznik M_29_C ? oświadczenie potwierdzajace udział Wnioskodawcy w organizacji o charakterze społecznym

  7. Załącznik M_30 ? opis planowanej operacji

  8. Załącznik M_30_A ? oświadczenie partnera o udziale w projekcie

  9. Załącznik M_31 ? oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  10. Załącznik M_32 ? zobowiązanie w sprawie promocji LSR BLGD oraz współpracy w realizacji i ewaluacji LSR