Wizyta studyjna

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 5 lipca 2013 r. rozpoczyna nabór uczestników do udziału w wizycie studyjnej w Belgii młodzieży i osób działających w organizacjach pozarządowych w dniach 06-09.09.2013 r. organizowanej przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007 ? 2013 , w regionie Flandrii Zachodniej.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji wymienione
§2 regulaminu należy dostarczyć osobiście do Biura BLGD  przy ul. Jana III Sobieskiego 22,
21-500 Biała Podlaska w terminie do 9 sierpnia 2013 r. do godz. 15.30

Regulamin naboru

Karta zgłoszeniowa

    Wizyta studyjna

    Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 5 lipca 2013 r. rozpoczyna nabór uczestników do udziału w wizycie studyjnej w Belgii młodzieży i osób działających w organizacjach pozarządowych w dniach 06-09.09.2013 r. organizowanej przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007 ? 2013 , w regionie Flandrii Zachodniej.

    (więcej…)