Sprawozdanie z konferencji

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w dniu 28 października 2013 r. w ramach działania ?Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja? zorganizowała Konferencję pn. ?Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju i jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich powiatu bialskiego?.

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Restauracji Skala w Białej Podlaskiej. Przybyłych gości powitał Pan Mariusz Kostka ? Prezes BLGD, który przedstawił program spotkania oraz krótko omówił realizowane przez BLGD przedsięwzięcia i ich wpływ na rozwój obszaru objętego LSR.

Doświadczenia nabyte podczas warsztatów tematycznych ? ?Wytyczanie szlaków konnych 
i rowerowych?, które BLGD zorganizowała beneficjentom w czerwcu br. w regionie beskidzkim, omówiła Pani Katarzyna Wasilewska ? Pomietło uczestnik wizyty. Uczestnicy warsztatów dzięki zajęciom teoretycznym poznali zasady tworzenia i znakowania szlaków, natomiast zajęcia w terenie umożliwiły poznanie praktycznej strony znakowania. Niewątpliwie warsztaty przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczestników na temat tworzenia i znakowania szlaków oraz przyniosły wiele pomysłów, które beneficjenci uczestniczący w warsztatach zastosują na naszym terenie.

Podczas Konferencji beneficjenci BLGD przedstawili także najciekawsze projekty, które zostały zakończone w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ale nadal ?żyją? i służą społeczności.

Kolejnym tematem spotkania była prezentacja projektu współpracy międzynarodowej TEAM, przedstawiona przez Pana Arkadiusza Misztala Wiceprezesa Zarządu BLGD ? koordynatora projektu. Przypomniał on uczestnikom Konferencji historię powstania projektu oraz jego cele tj.: wdrożenie jednolitego systemu oznakowania szlaków turystycznych, powstanie Domu Regionu oraz wdrożenie strategii marketingowej. Omówił wspólne doświadczenia jakie osiągnięto podczas wizyt studyjnych 
z partnerami z Belgii oraz sposób ich wdrożenia w powiecie bialskim. W przyszłym roku w ramach projektu zostanie oznakowanych prawie 1000 km szlaków turystycznych (znaki, tablice informacyjne oraz mapy dla rowerzystów). W czerwcu 2014 r. zostanie uroczyście zakończony projekt poprzez otwarcie szlaków oraz wspólny Rajd Rowerowy.

Arkadiusz Misztal poinformował także zebranych o nagrodach jakie otrzymaliśmy w br. Jesienią BLGD została uhonorowana statuetką ?Ambasador Wschodu? w kategorii turystyka za utworzenie Szlaku Kajakowego Bug-Krzna.

Projekt współpracy międzynarodowej TEAM został wskazany jako jeden z 3 najlepszych inicjatyw 
w dziedzinie turystyki w Europie. Podczas finału prestiżowego konkursu Nordic-Baltic LEADER Cooperation Awards, który odbył się w Talinie otrzymaliśmy wyróżnienie.

Na zakończenie dyskutowano o dotychczasowych osiągnięciach, priorytetach na przyszłość oraz działaniach jakie BLGD podejmie w przyszłości. Konferencję zakończył Prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Pan Mariusz Kostka dziękując wszystkim za przybycie.

P1010556.JPG

P1010562.JPG

P1010563.JPG

P1010575.JPG