Szkolenie

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 12 listopada 2013 r. rozpoczyna nabór uczestników do udziału w szkoleniu z zakresu ?Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej ukierunkowanej w zakresie turystyki?. Szkolenie odbędzie się w dniach 22-24.11.2013r. w Dworku Zaścianek w Borsukach. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby prowadzące działalność gospodarczą ściśle związaną z turystyką jak również osoby zainteresowane podjęciem takiej działalności.

 

Tematyka szkolenia obejmować będzie aspekty związane z przygotowaniem, założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Poruszone zostaną podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podstawy księgowości w małych firmach, przepisy prawne w agroturystyce i turystyce wiejskiej, warunki świadczenia usług zgodnie z wymogami sanitarnymi i przepisami przeciw pożarowymi. Można będzie dowiedzieć się jak sporządzić Biznesplan, umowę z gośćmi a także jak wystawić rachunek i fakturę. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.

Informujemy również, że całkowity koszt wyjazdu ponosi Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr Tel. 83/343-39-97.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Biura BLGD w terminie 20.11.2013 r.  

Karta zgłoszeniowa do pobrania.