Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych oraz ich dostawę do Biura BLGD

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza do złożenia ofert handlowych na zakup materiałów biurowych i papierniczych, które zostały określone w Załączniku Nr 1 (formularz cenowy) oraz na ich dostawę do Biura BLGD, ul. Jana III Sobieskiego 22 w Białej Podlaskiej.

Do pobrania: