I nabór 2014 ?Małe Projekty?

 

Ogłoszenie_I_nabór_2014_MP.jpg

   Ogłoszenie_I_nabór_2014_MP.pdf 

Wzory formularzy wniosków oraz instrukcje ich wypełnienia jak również wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajdują się

 w zakładce ?Nabory wniosków?.

 Zwracamy się do Państwa z prośbą aby wniosek o przyznanie pomocy i załączniki w chwili złożenia do Biura BLGD były wydrukowane jednostronnie, przedziurkowane i włożone w skoroszyt. Taka forma złożenia dokumentów bardzo usprawni nam wykonanie elektronicznej kopii wniosków oraz przekazanie dokumentów do oceny. Dziękujemy