Dożynki Szkół Rolniczych w Pułtusku

Dożynki Szkół Rolniczych w Pułtusku

11-12 października 2014 roku w Pułtusku odbyły się ogólnopolskie Dożynki 2014 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dożynkach udział wzieli przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej z panią Anną Sęk – Dyrektor Szkoły na czele, wsparci delegacją Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania i lokalnego samorządu – Paweł Kazimierski, Ewa Kulińska oraz Anna Bąkowska.

Gratulujemy jednocześnie zajęcia I miejsca w konkursie „LGD, a obszary wiejskie” zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Praca konkursowa została przygotowana przez uczennicę Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej i przedstawiała efekty projektu pn. „Turystyka – Ekologia – Zarządzanie (TEAM)”  realizowanego przez BLGD.

2104_-pultusk.jpg

I n f o r m a c j a 
nt. pracy konkursowej
?LGD a obszary wiejskie?
przedstawiająca efekty projektu zrealizowanego
w ramach PROW 2007 ? 2013 ze środków LGD

1. Tytuł  zdjęcia: 
Leśniacy na ?Szlaku rowerowym Południowego Podlasia?

2. Krótki opis co przedstawia zdjęcie:
Na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej nabywają umiejętności korzystania z numerycznego systemu oznakowania Szlaków Rowerowych Południowego Podlasia, organizują rajdy rowerowe i poznają swoją ?Małą Ojczyznę ? Południowe Podlasie?.
Projekt BLGD pn. Turystyka ? Ekologia ? Aktywność ? Zarządzanie (TEAM), w ramach którego powstał ww. system, uzyskał uznanie Międzynarodowej Kapituły najlepszych Nordycko-Bałtyckich projektów współpracy w dziedzinie turystyki w Europie i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu a także naszych uczniów oraz uczniów szkół białoruskich i węgierskich, z którymi nasza szkoła współpracuje.
W ramach projektu powstał jedyny w Polsce system oznakowania numerycznego Szlaków Rowerowych Południowego Podlasia.

3. Nazwa projektu: 
    Turystyka ? Ekologia ? Aktywność ? Zarządzanie (TEAM)

4. Nazwa działania PROW 2007 ? 2013, z którego przedsięwzięcie zostało zrealizowane: 
    Oś 4 PROW ? PROGRAM LEADER 
    Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy

5. Nazwa LGD:
    
 BIALSKOPODLASKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

2014_pultusk_1.jpg

(materiały dot. konkursu udostępnione przez ZSCKR w Leśnej Podlaskiej oraz UG Leśna Podlaska)