Warsztaty nt. zachowania tradycji i obrzędu wielkanocnego

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 26 lutego 2015 r. rozpoczyna nabór uczestników do udziału w warsztatach nt. zachowania tradycji i obrzędu wielkanocnego. Warsztaty odbędą się w dniach 26-27 marca 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej.

Celem warsztatów jest  przybliżenie historii tradycji, obrzędów i zwyczajów kultywowanych na terenie powiatu bialskiego, połączona z nauką wytwarzania przedmiotów związanych z tradycjami świąt wielkanocnych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby z regionu powiatu bialskiego biorące czynny udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 83/343-39-97

 Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Biura BLGD do 16 marca 2015 r.