Zapraszamy mieszkańców powiatu bialskiego do udziału w badaniu ewaluacyjnym

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zleciła wykonanie badania – Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju, którego jednym z elementów jest przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców naszego obszaru.

Wypełnienie ankiety pozwoli nam ocenić skuteczność realizacji LSR, a także to, co należy w niej poprawić.

Udział w badaniu przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału LGD, a także do skutecznej realizacji potrzeb lokalnej społeczności.

 Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż 7 minut.

 Zapraszamy do udziału w ankiecie:

http://blgd.badanie.net/

Strona dedykowana ewaluacji LSR BLGD:

https://www.facebook.com/pages/Ewaluacja-BLGD/1445239302452843