Powołanie zespołu partycypacyjnego

Dnia 10 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00 w Restauracji ?Skala? w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie organizowane przez Bialskopodlaską Lokalna Grupę Działania. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele różnych grup społecznych tj. przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje społeczne, pozarządowe, przedstawiciele grup defaworyzowanych, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, młodzież, kobiety po 50 roku życia itp. Celem spotkania było powołanie zespołu partycypacyjnego, którego zadaniem będzie opracowanie  założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020  oraz odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Podczas spotkania przedyskutowano problemy społeczeństwa oraz przeanalizowano mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru planowanego do objęcia LSR.

DSC_0333.JPG

DSC_0340.JPG

DSC_0342.JPG

DSC_0364.JPG

DSC_0367.JPG

DSC_0370.JPG

DSC_0392.JPG