Jesteś tutaj:

Kategoria: Działania

Działania

Szanowni Państwo!

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju obejmującą wszystkie gminy powiatu bialskiego prosimy o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety.

Przekazane przez Państwa informacje pozwolą nam określić założenia dotyczące planu komunikacji oraz monitorowania i ewaluacji naszej strategii.

 

Ankietę należy wypełnić do 11 grudnia 2015 r.

 

https://blgd-lsr-2015.webankieta.pl/ – link do ankiety

Prace nad tworzeniem celów w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dobiegły końca. Zostały one opracowane na podstawie: przeprowadzonych konsultacji w gminach członkowskich BLGD, licznych ankiet elektronicznych,  a także uwag i spostrzeżeń, które wpłynęły  na skrzynkę e-mailową, w formie arkuszy pomysłów oraz indywidualnych przemyśleń mieszkańców w Punkcie Konsultacyjnym BLGD.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się
z opracowanymi celami nowej LSR oraz zgłaszania ewentualnych uwag do 11.12.2015r. (piątek) w  Punkcie Konsultacyjnym BLGD. 

Szanowni Państwo !

W związku z kolejnym etapem  prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej wszystkie gminy powiatu bialskiego zapraszamy do wypełnienia Arkusza pomysłu”.

W Arkuszu możecie Państwo przedstawić informacje dotyczące projektu, który chcieliby Państwo zrealizować w nowej perspektywie -projektu, który mógłby otrzymać wsparcie finansowe z funduszy unijnych przy wsparciu BLGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Państwa propozycje mogą dotyczyć np. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, zadań inwestycyjnych, aktywizacji naszej społeczności, projektów edukacyjnych, społecznych, kulturowych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych, czy też organizacji wydarzeń kulturalnych, które będą realizowane przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, jak również organizacje pozarządowe, czy gminy. Państwa pomysły pomogą nam przygotować LSR na  lata 2014-2020.

 Wypełniony „Arkusz pomysłu” należy dostarczyć do Biura BLGD osobiście, pocztą na adres ul. Jana III Sobieskiego 22, 21-500 Biała Podlaska lub drogą mailową na adres: konsultacje@blgd.eu najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. (piątek)

Szanowni Państwo!

Na potrzeby tworzenia nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność otworzyliśmy Punkt Konsultacyjny. Zależy nam na zaangażowaniu jak najszerszego grona mieszkańców zamieszkujących teren Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w wyznaczaniu kierunków rozwoju obszaru. W związku z tym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Punkt konsultacyjny mieści się w Biurze Bialskopodlaskiej LGD przy ul. Jana III Sobieskiego 22 w Białej Podlaskiej.

W punkcie konsultacyjnym mają Państwo możliwość wyrażenia swojej opinii na tematy związane z tworzeniem nowej LSR, uzyskania informacji o założeniach programu Leader 2014-2020, a także pozyskać materiały informacyjne.

Szanowni Państwo!
W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej wszystkie gminy powiatu bialskiego prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. Przekazane przez Państwa informacje pozwolą nam wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców.
Zapraszamy do aktywnego udziału w pozostałych etapach badania. Szczegóły na stronie: www.blgd.eu

link do ankiety

W dniu 30 sierpnia Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w XVII Dożynkach Powiatowych, które w tym roku zostały zorganizowane przez gminę Międzyrzec Podlaski.  Wśród stoisk dożynkowych uczestnicy uroczystości mieli okazję bliżej zapoznać się z działalnością naszego stowarzyszenia. Na zorganizowanym przez nas stoisku znalazły się gadżety promujące działania BLGD oraz jej obszar, potrawy tradycyjne, charakterystyczne dla regionu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szlaki turystyczne, wyznaczone na terenie całego powiatu przez BLGD  w ramach projektu współpracy.

Ze strony mieszkańców padło wiele pytań dotyczących nowej strategii rozwoju, planowanych działań w najbliższej przyszłości, a także o możliwość współpracy, co nas bardzo cieszy, ponieważ świadczy to o tym, że społeczność  lokalna w pełni popiera nasze działania i jest zadowolona z ich efektów.

Dożynki były również doskonałą okazją do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji w formie rozmów na temat potrzeb i problemów społeczności lokalnej oraz jej oczekiwań w związku z nowym okresem programowania.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz za możliwość zaprezentowania się przed szerokim gronem  uczestników dożynek.
Więcej „Relacja z dożynek powiatowych.”

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania, które odbyło się 10 sierpnia 2015 r. w restauracji „SKALA” w Białej Podlaskiej {youtube}Ktr5wjcqvZY{/youtube}

Informujemy, że w ramach prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 zostały uruchomione elektroniczne konsultacje strategii pod adresem: konsultacje@blgd.eu

Mają one na celu bieżące kontaktowanie się w najważniejszych kwestiach i przemyśleniach dotyczących kreowania kierunków rozwoju obszaru objętego LSR oraz informowania nas o problemach jakie występują na terenie gminy z propozycją ich rozwiązania.

Wszystkich aktywnych mieszkańców zapraszamy do przesyłania wszelkich spostrzeżeń i pomysłów na powyższy adres.

 

Dnia 10 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00 w Restauracji ?Skala? w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie organizowane przez Bialskopodlaską Lokalna Grupę Działania. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele różnych grup społecznych tj. przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje społeczne, pozarządowe, przedstawiciele grup defaworyzowanych, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, młodzież, kobiety po 50 roku życia itp. Celem spotkania było powołanie zespołu partycypacyjnego, którego zadaniem będzie opracowanie  założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020  oraz odniesienie się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Podczas spotkania przedyskutowano problemy społeczeństwa oraz przeanalizowano mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru planowanego do objęcia LSR. Więcej „Powołanie zespołu partycypacyjnego”

Do góry