Harmonogram najbliższych spotkań konsultacyjnych

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1

OSP Łomazy

25.08.2015 r. (wtorek)

10:00

2

Urząd Gminy Terespol

25.08.2015 r. (wtorek)

14:00

3

Urząd Gminy Wisznice

27.08.2015 r. (czwartek)

10:00

4

Urząd Gminy Kodeń

28.08.2015 r. (piątek)

Po sesji Rady Gminy, która rozpocznie się o godz. 1000

 Zapraszamy przedstawicieli różnych grup społecznych do udziału w konsultacjach społecznych. Celem spotkań jest zdefiniowanie problemów oraz przeanalizowanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSR. Zgłoszone przemyślenia i uwagi przyczynią się do budowania Lokalnej Strategii Rozwoju.