Jesteś tutaj:

Kategoria: Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach

09.09.2015

9:00

2.

Sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu

09.09.2015

13:00

3.

Urząd Gminy Leśna Podlaska

10.09.2015

10:00

 

Nasze konsultacje społeczne powoli dobiegają  końca. Dlatego wszystkich chętnych, którzy chcieliby zaangażować się w tworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju zachęcamy do przybycia na organizowane przez nas spotkania. Ostatnie terminy dające możliwość uczestniczenia w konsultacjach, podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat problemów, potrzeb społecznych, słabych
i mocnych stron obszaru, a także jego szans i zagrożeń, wkrótce zamieścimy na stronie internetowej.

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1

OSP Łomazy

25.08.2015 r. (wtorek)

10:00

2

Urząd Gminy Terespol

25.08.2015 r. (wtorek)

14:00

3

Urząd Gminy Wisznice

27.08.2015 r. (czwartek)

10:00

4

Urząd Gminy Kodeń

28.08.2015 r. (piątek)

Po sesji Rady Gminy, która rozpocznie się o godz. 1000

 Zapraszamy przedstawicieli różnych grup społecznych do udziału w konsultacjach społecznych. Celem spotkań jest zdefiniowanie problemów oraz przeanalizowanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSR. Zgłoszone przemyślenia i uwagi przyczynią się do budowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1

Urząd Gminy Konstantynów

19.08.2015 r. (środa)

10:00

2

Urząd Gminy Rossosz

20.08.2015 r. (czwartek)

10:00

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Konstantynów i Rossosz do udziału w spotkaniu konsultacyjnym które będzie poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia LSR. Podczas spotkania zostaną również przedyskutowane problemy społeczności lokalnej. Zgłoszone wnioski, przyczynią się do określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014 -2020.

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1

Gminna Instytucja Kultury w Rokitnie 

12.08.2015 r. (środa)

10:00

2

Urząd Gminy Piszczac

13.08.2015 r. (czwartek)

16:00

3

Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuśćcu  (Gmina Międzyrzec Podlaski)

13.08.2015 r. (czwartek)

13:30

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania realizując działanie ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader ? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpoczyna spotkania konsultacyjne na obszarze planowanym do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu bialskiego do udziału w spotkaniach, które będą poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Państwa wiedza przyczyni się  do tworzenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Harmonogram najbliższych spotkań:

Lp.

Miejsce

Data

Godzina

1

Urząd Gminy Sosnówka

06.08.2015 r. (czwartek)

10:00

2

Urząd Gminy Tuczna

10.08.2015 r. (poniedziałek)

9:00

 

Kolejne terminy spotkań konsultacyjnych wkrótce.

                                     

 

 

 

 

Do góry